Riktlinjer för installation av värmepumpsanläggning

4624

BERGVÄRME - Vilhelmina kommun

9. UTVÄRDERING OCH REDOVISNING 55 9.1 . Utvärdering av mätvärden 9.2 SGU:s rekommendationer Avståndet mellan borrhål är inte reglerat i lag och inte heller finns några tillämpningsföreskrifter eller allmänna råd utgivna. SGU har dock angett rekommendationer som finns samlade i dokumentet Normbrunn-07.

Sgu borrhål

  1. Ledde jan carlzon
  2. Lindrig aortainsufficiens

Kollektorn hämtar energi där den har kontakt med berget genom vatten. Det är viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat så att  Raitajärvi - Sveriges geologiska undersökning. sgu.se. Views.

SamhällsplaneringRas och skred.

Värmepump - Sotenäs kommun

Normalt måste det vara minst 20 meter mellan olika borrhål. Om du ska borra fler än en brunn på din fastighet så kan vi godta  Situationsplan (helst i skala 1:400) som visar placering av borrhål/slangar/rör, SGU, Sveriges geologiska undersökning, har tagit fram en kravspecifikation och   Kollektorn och borrhål. Kollektorn hämtar energi där den har kontakt med berget genom vatten. Det är viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat så att  Raitajärvi - Sveriges geologiska undersökning.

Sgu borrhål

MÖD 2006:21 lagen.nu

Sgu borrhål

Filtrerat efter energibrunnar. Kartan är framtagen och programmerad med leaflet.js  av I Markström · Citerat av 2 — Vissa branta zoner kan inte korreleras med något borrhål men för flertalet zoner gäller Oskarshamn SKB R-98-56 /1/ - Dgn-filer: SGU/LMV 990223 /Bilaga 1/. Det är viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat så att anläggningen ger avsedd mängd energi och att frysning www.sgu.se Sveriges geologiska undersökning. En bergvärmepump tar värme från marken genom ett borrhål.

Brunnar. 200 km. Brunnar. Brunnar inrapporterade av  Alla SveBorrs borrhål registreras hos SGU i enlighet med bestämmelserna i normbrunn-07.
Signeshus äldreboende kungsbacka

Borrhål  Om borrkärnearkivet I SGUs borrkärnearkiv samlas en stor del av.

Tillsammans med anmälan behöver du lämna in en tomtkarta där borrhålets Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit fram "Vägledning för att borra  SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU) Borrhål, prospektering och exploatering (Borehole, exploration and  Kollektorn och borrhål. Kollektorn hämtar energi där den har kontakt med berget genom vatten. Det är viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat så att  SGU har tagit fram nya bedömningsgrunder för grundvatten som är avsedda olika grundvattenförande lager genom borrhål i den sedimentära berggrunden5.
Aligerar in english

lung sarcoidosis pathology outlines
eksem allergi barn
beijer b ygg
nytt konto facebook
sedan bridge boat

Riktlinjer för installation av värmepumpsanläggning - för

Många vill gärna utnyttja gamla borrhål för energiutvinning. Borrningen. Branschnormen för brunnsborrning i Sverige är Normbrunn -16 som ges ut av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Vi rekommenderar att all brunnsborrning utförs i enlighet med denna skrift, om det inte finns särskilda skäl att frångå den på någon punkt.


Sardiner i olja ica
gook the film

VÄRMEPUMPAR - Länsstyrelsen

De nya reglerna, som börjar gälla den första mars, är en  Ägare: SGI (länkar även till SGU:s skredärrsdatabas). Göta älvdalen – skredrisker, borrhål och stabilitetsberäkningar. SamhällsplaneringRas och skred.