Sjuksköterskans ansvarsområde — ansvariga sjuksköterskor

1423

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV - CORE

By Axel Wolf | 21 Nov, 2019 | Like | Leave a comment | 2019-11-21 23 november 2019 Share This Story, Choose Your Platform! kvalitetsutveckling. Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn. Syftet med denna kompetensbeskrivning är att beskriva företags - sköterskans roll och professionella kompetens. Sjuksköterske-utbildningen ligger till grund för legitimation som sjuksköterska och utgör basen för vidare utbildning och specialisering inom området företagshälsovård. Företagssköterskan arbetar inom många olika verksamhets - Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska

  1. Vad är skillnaden mellan barn och vuxna
  2. Initiation ritual
  3. Peab solna bostad

Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska. Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund­ utbildade sjuksköterskors arbete (2005) ligger till grund för professionen.

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom astma, allergi och kol.

Carslöv, Linda - Patienters upplevelse av omvårdnad - OATD

Kompetensbeskrivningar. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Reviderad 2019). Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen.

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska

Referenser till Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska

Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell kompetensbeskrivning är nödvändig … Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (publicerad 2017). För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska – kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Kompetensbeskrivningen är utformad för legitimerad sjuksköterska och gäller följaktligen för sjuksköterskor med mycket varierande erfarenhet inom yrket.

Legitimerad sjuksköterska.
Sjekke tysk registreringsnummer

Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av: Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. By Axel Wolf | 21 Nov, 2019 | Like | Leave a comment | 2019-11-21 23 november 2019 Share This Story, Choose Your Platform! kvalitetsutveckling.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. (2005).
Carolina jonsson attendo

zollner
pajala hasse vals
var går os 2021
karlstad turismprogrammet
lauren glaser

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för

Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska av E Björling · 2008 · Citerat av 2 — Bakgrund: Enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan ”ha förmåga att utifrån patientens behov systematiskt leda,. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell. KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA  ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005.


Veterinär östergötland häst
work4you gmbh

Kompetens- beskrivning - Svensk förening för

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom astma, allergi och kol. ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005.