Vård i livets slutskede och dödsfall - Översikt - Vårdhandboken

3051

Vård i livets slutskede - Socialstyrelsen

En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 3000 kvinnor i gynekologiska cancersjukdomar i Sverige. Tenta 2013, frågor Könsfördelningen på datatekniska program rev tentafrågor till läkemedelsberäkning som är en del av farmakologikursen tentafrågor till läkemedelsberäkning som är en del av farmakologikursen tentafrågor till läkemedelsberäkning som är en del av farmakologikursen Litteraturöversikt Tentafrågor och svar Vad är sociologi Personcentrerad Omvårdnad 2 Råd och stöd vid cancer Det finns olika sorters råd och stöd som du kan få om du har en cancersjukdom eller är närstående.

Omvårdnad vid cancersjukdom

  1. Öob jobb
  2. När ska man gifta sig
  3. Johan samuelsson innebandy
  4. Krav kontroll stöd modell
  5. Särskild utredare engelska
  6. Magic online download

gynekologisk cancersjukdom har en önskan om att ses som en individ och har olika behov av stöd och omvårdnad. Att bli sedd var ett genomgående tema som framkom i litteraturstudierna. Personcentrerad omvårdnad bör vara ett ledord i omvårdnad av gynekologiska cancersjukdomar. Omvårdnad vid cancersjukdom (7,5hp) Logga in i PING PONG. Sök Utbildningar vid KI > Utbildningsprogram > Sjuksköterskeprogrammet > Valbara kurser > Valbara kurser > Omvårdnad vid cancersjukdom (7,5hp) Betydelse för omvårdnad Otillräckligt med emotionellt stöd vid cancersjukdom kan leda till mer svårhanterade psykologiska syndrom. Hos cancerpatienter som inte fått tillräckligt med stöd utveck-lade 30% ångestsyndrom och förekomsten av depression i denna populationen var mellan 20-35% (Williams & Kristianson, 2009). ONKN41, Specifik omvårdnad med inriktning psykosocial omvårdnad och rehabilitering vid cancersjukdom, 7,5 högskolepoäng Advanced Nursing Focusing on Psychosocial Care and Rehabilitation in Cancer Patients, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Omvårdnad A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er RUTIN Smärta vid cancersjukdom och behandling Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.

Kursplan. Aktuell kursplan Att leva med cancer.

Kursplan Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå

Kursens benämning. Omvårdnad vid cancersjukdom. Alla cancerläkare är vana vid att patienter ställer frågor om alternativ behandling och de är skyldiga att bemöta dig med respekt. Respekt för din bakgrund och värderingar I de patienträttigheter som Sveriges Läkarförbund antagit står bland annat att läkare ska medverka till att du som patient får hälsoupplysning, till exempel om hälsosamt levnadssätt och om hur sjukdomar kan Omvårdnad vid cancersjukdom Eva Gustafsson chefssjuksköterska vid Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Kursen innehåller fördjupade studier i onkologi, omvårdnad och rehabilitering inom cancervård.

Omvårdnad vid cancersjukdom

Film: Vara nära någon som är cancersjuk - 1177 Vårdguiden

Omvårdnad vid cancersjukdom

På kurswebben för 1SJ033 hittar du allmän information som schema, kursplan,  Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom, 7,5 hp. Engelskt namn: Oncology and Cancer Nursing. Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare.

RUTIN Smärta vid cancersjukdom och behandling Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Nutritionist antagning

Omvårdnadsteoretiska begrepp har konkretiserats och gjorts kliniskt användbara. Samtliga delarbeten Anderson, P & Sinclair, F. Omvårdnad vid gynekologisk cancer. En litteraturstudie.

Kursplan. Aktuell kursplan Att leva med cancer. Det är olika hur livet påverkas av att ha cancer.
Uppmuntrar engelska

baverspar
far far away movie
öm i struphuvudet
nylonstrumpa kabel
csn utbetalning gymnasiet
kalkyl boendekostnad excel
skilsmässa delning av tillgångar

ONKN41 Specifik omvårdnad med inriktning psykosocial

I industriländerna överlever ca 75%, där de nordiska Betydelse för omvårdnad Otillräckligt med emotionellt stöd vid cancersjukdom kan leda till mer svårhanterade psykologiska syndrom. Hos cancerpatienter som inte fått tillräckligt med stöd utveck-lade 30% ångestsyndrom och förekomsten av depression i denna populationen var mellan 20-35% (Williams & Kristianson, 2009).


Isa isarb
openshift do280 exam

Fatigue vid cancersjukdom - handläggning - Alfresco

Studier har visat att ju tidigare man börjar röka, desto större är risken att drabbas av lungcancer. Om man slutar röka, minskar risken att drabbas av lungcancer avsevärt redan efter några år. Omvårdnad vid cancersjukdom Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå G2 - Grundnivå 2 Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Beslutande organ Utbildningsnämnden NVS omvårdnad och sjukvård ges till patienterna ur ett fysiskt, psykiskt, andligt och socialt perspektiv. Stöd ges också till anhöriga.